Amb l’eina s’ha pogut estudiar el perfil de consum dels edificis monitorats

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’empresa Energy Tools han finalitzat la seva col·laboració amb una valoració molt positiva dels resultats obtinguts.

El pilot d’Energy Tools al municipi de Sant Cugat tenia com a objectiu determinar l’adaptabilitat de la plataforma de gestió energètica Energy Business One en un entorn municipal, ja que fins ara havia estat implementada només en entorns privats. Així mateix, la prova funcional ha servit per analitzar l’efectivitat de l’eina i conèixer el seu grau d’integració amb els sistemes TIC de l’ajuntament.

Energy Business One és una plataforma compresa per un conjunt d’eines de software i hardware que donen suport als gestors energètics municipals, tant per al monitoratge de consums – metering i submetering -, com per a la gestió i negociació dels contractes energètics, verificació de la factura, simulacions de mercats i utilitats per a la implantació de l’ISO 50001. La plataforma s’ha provat durant 6 setmanes en diversos edificis públics de Sant Cugat.

 

Resultats positius

 

Tant per a l’empresa Energy Tools com per a l’Ajuntament, la participació en la xarxa de laboratoris urbans Catalonia SmartLAB ha resultat molt positiva, ja que ha permès realitzar una gestió integral de l’energia centrada en l’edifici principal de l’Ajuntament i en diversos equipaments esportius.

Amb l’eina s’ha pogut estudiar el perfil de consum dels edificis monitorats gràcies a l’adquisició de dades en temps real i s’ha facilitat la feina d’auditoria de factures, duent a terme una bona gestió de la comptabilitat energètica. La plataforma també ha permès avaluar les modalitats de contractes i, en funció de cada subministrament, proposar una sèrie de millores.

Energy Business One va ser un dels projectes seleccionats per realitzar una prova pilot en l’àrea d’Energia i Sostenibilitat durant l’SmartCAT Challenge 2016.